NeuroLingvističko Programiranje

NLP treninzi vam asistiraju na putu ka cilju. Nekada su ciljevi vezani za posao, nekada za lični razvoj,
nekada su nam oni bitni u sportu, a nekada nam je potrebno da samo razjasnimo šta tačno želimo.

 

NeuroLingvističko Programiranje

NLP treninzi vam asistiraju na putu ka cilju. Nekada su ciljevi vezani za posao, nekada za lični razvoj, nekada su nam oni bitni u sportu, a nekada nam je potrebno da samo razjasnimo šta tačno želimo.

Šta je NLP?

Neurolingvističko programiranje je model koji se od 70-ih godina 20. veka uspešno koristi širom sveta. Daje vam uvide u vaše potencijale, često one skrivene, koji nam stvarno koriste tek kada ih probudimo. NLP se bavi proučavanjem načina kako naš mozak funkcioniše i kako mi možemo da utičemo na sebe (kao i na druge), da dođemo do fantastičnih rezultata. Nekada je dovoljno samo definisati cilj i slediti akcione korake. U drugim situacijama je potrebno da kod sebe aktiviramo određene veštine ili neke nove naučimo. NLP treninzi vam asistiraju na putu ka cilju. Nekada su ciljevi vezani za posao, nekada za lični razvoj, nekada su nam oni bitni u sportu a nekada nam je potrebno da samo razjasnimo šta tačno želimo.

Šta je NLP?

Neurolingvističko programiranje je model koji se od 70-ih godina 20. veka uspešno koristi širom sveta. Daje vam uvide u vaše potencijale, često one skrivene, koji nam stvarno koriste tek kada ih probudimo. NLP se bavi proučavanjem načina kako naš mozak funkcioniše i kako mi možemo da utičemo na sebe (kao i na druge), da dođemo do fantastičnih rezultata. Nekada je dovoljno samo definisati cilj i slediti akcione korake. U drugim situacijama je potrebno da kod sebe aktiviramo određene veštine ili neke nove naučimo. NLP treninzi vam asistiraju na putu ka cilju. Nekada su ciljevi vezani za posao, nekada za lični razvoj, nekada su nam oni bitni u sportu a nekada nam je potrebno da samo razjasnimo šta tačno želimo.

Uz NLP saznaćete odgovore na sledeća pitanja:

Koji su sve načini da budete uspešniji u komunikaciji? Kako da prilagodite svoju komunikaciju sagovorniku? Kako da napraviti uticaj kroz jezičke obrasce profesionalnih pregovarača? Koliko govor tela utiče i kako da iskoristimo svoj govor tela za bolju komunikaciju? Kako da pitanjima vodite razgovor u smeru koji Vi želite? Koliko smo danas motivisani i kako da postavimo prave ciljeve?

Uz NLP ovladaćete NLP alatima i modelima za rad u:

Menadžmentu (liderstvo, preduzetničko upravljanje, itd.); Pregovaranju (prodaja, upravljanje timovima, itd.); Radu sa ljudima (ljudski resursi – HR, socijalni radnici, vaspitači, učitelji, itd.); Prezentacijama (marketing, PR, neuromarketing, itd.); Radu sa drugima (coaching, savetovanje, itd.), itd.

Uz NLP saznaćete odgovore na sledeća pitanja:

Koji su sve načini da budete uspešniji u komunikaciji? Kako da prilagodite svoju komunikaciju sagovorniku? Kako da napraviti uticaj kroz jezičke obrasce profesionalnih pregovarača? Koliko govor tela utiče i kako da iskoristimo svoj govor tela za bolju komunikaciju? Kako da pitanjima vodite razgovor u smeru koji Vi želite? Koliko smo danas motivisani i kako da postavimo prave ciljeve?

Uz NLP ovladaćete NLP alatima i modelima za rad u:

Menadžmentu (liderstvo, preduzetničko upravljanje, itd.); Pregovaranju (prodaja, upravljanje timovima, itd.); Radu sa ljudima (ljudski resursi – HR, socijalni radnici, vaspitači, učitelji, itd.); Prezentacijama (marketing, PR, neuromarketing, itd.); Radu sa drugima (coaching, savetovanje, itd.), itd.

Imate pitanja? Pišite nam:

 

Sve programe izvodimo u saradnji sa kompanijom NLP Centar.

nlp_logo1

Imate pitanja? Pišite nam:

 

Sve programe izvodimo u saradnji sa kompanijom NLP Centar.

nlp_logo1 1