fbpx

Iako je team building kao koncept nastao još 80-ih godina prošlog veka u Sjedinjenim Američkim Državama, u poslednjih nekoliko godina i na našem području sve je popularnija ideja o organizaciji ovih aktivnosti unutar kompanija, odnosno timova.

Kod nas još uvek ne postoji konkretan prevod izraza „team building“ sa engleskom jezika, a u bukvalnom prevodu bi značilo: građenje, formiranje tima. Danas, team building podrazumeva niz različitih aktivnosti sa ciljem da se tim dodatno upozna i poveže, da se izgradi poverenje među članovima i/ili razviju određene kompetence.

Zašto organizovati team building aktivnosti?

Team building aktivnosti bi trebalo usmeriti ka razvoju određenih kompetenci kod tima kao što su npr. komunikacija, strateško razmišljanje, timski duh, rešavanje problema… Pored toga, pruža mogućnost da se članovi tima upoznaju, a samim tim i povežu.

Ukoliko se realizuje na pravi način, efekat team building-a je i povećanje motivacije i posvećenost kod zaposlenih. Gradi se lojalnost prema kompaniji i bolje upoznaju snage svakog člana tima.

Od čega krenuti pri organizaciji team building aktivnosti?

Prvi korak jeste da definišite cilj i svrhu ovog događaja. Zapitajte se šta je to što želite da postignete i kakav efekat očekujete.

Ovaj deo predstavlja preciznu procenu sledećih aspekata:

 • Šta je to što može biti bolje u timu?
 • Koji kvaliteti su važni za definisanje tima?
 • Šta je nekom timu važno?

Kako izabrati aktivnosti za team building?

Ono čime treba da se vodite pri izboru aktivnosti jesu upravo stvari koje ste definisali u prethodnom koraku – cilj i kompetence koje želite da razvijete kod zaposlenih.

U ovom segmentu birajte najadekvatnije aktivnosti koje će pokriti navedene kompetence. Obično jedna aktivnost pokriva više kompetenci.

Napomena: Vodite se time da su ljudi zaista različiti i da postoje aktivnosti koje se nekome čine na prvi pogled sjajnim, a nekome unose nemir i stvaraju neprijatnosti (npr. nekome nije komforno da se bavi fizičkim aktivnostima ili da priča pred velikim brojem ljudi). Ako vam je cilj da se svi zaposleni lepo provedu i osećaju prijatno tokom događaja, ovo je nešto o čemu biste trebali da razmislite.

Takođe, potrebno je i da odlučite da li ćete se odlučiti za opciju da sve sami organizujete i realizujete ili ćete angažovati nekog eksternog saradnika. Obe opcije imaju svoje prednosti i mane.

Prednosti angažovanja eksterne agencije su svakako: iskustvo i znanje trenera, iskustvo u organizaciji događaja tog tipa, eksterni konsultat koji će objektivno moći da sagleda situaciju i fokus usmeri na postavljen cilj aktivnosti i tome slično.

Primeri aktivnosti mogu biti:

 • interaktivne radionice
 • zabavne aktivnosti povezane sa edukativnim delom
 • iskustvene vežbe
 • tzv. get2know vežbe

Ukoliko se odlučite za aktivnosti ovog tipa, imajte na umu da ćete na taj način dobiti vredne informacije kao što su: kako se članovi tima ponašaju pod pritiskom, kako diskutuju u timu, koliko su proaktivni, samosvesni… Na taj način ćete moći bolje da razumete i prostor za dalje unapređenje na radnom mestu.

Šta je važno kod realizacije ovakvog događaja?

Tokom realizacije događaja važno je obratiti pažnju na dva segmenta:

 1. Trener, odnosno fasilitator prati polaznike i drži fokus na kompetencama tj. koliko se aktivnostima iste aktiviraju i implementiraju.
 2. Svaka aktivnost treba da sadrži i tzv. debrief, odnosno uvide nakon aktivnosti koji znače zaposlenima da povećaju samosvest (npr. šta smo naučili iz ovoga, kako ovo možemo da primenimo u poslovnom okruženju i sl.)

Dodatan element team building aktivnosti je timski coaching, odnosno angažovanje eksternog coach-a koji će vam pomoći da definišite svoje ciljeve za budućnosti i na taj način pokrenete dodatno timsku motivaciju.

A kako (i da li) organizovati ONLINE team building?

Globalna pandemija značajno je uticala na sve aspekte našeg života, pa tako i na poslovanje i način organizacije rada. Pored toga, mere prevencije ograničavaju mogućnosti okupljanja i druženja unutar kompanije na način na koji se to ranije realizovalo.

Da li to znači da treba u potpunosti da odustanete od team building aktivnosti? Nikako.

Pre svega, želimo da istaknemo koristi koje možete da imate od organizacije virtualnog team building-a:

 • Ukoliko vaš tim i inače radi remote, ovo može da bude sjajna prilika da se tim bolje upozna i poveže.
 • Istraživanje koje je sprovela Američka Asocijacija Psihologa pokazuje da međusobna komunikacija i zajednička svrha unutar tima može da nadoknadi efekte fizičke odvojenosti. Zato, ako želite da prevaziđete izazove koje ove nove okolnosti donose, porazmislite o opciji viruelnog team building-a.
 • Team building aktivnosti, i u online okruženju, doprinose povećanju produktivnosti, motivacije i kolaboracije među zaposlenima. Ovo se dešava upravo zbog osećaja povezanosti i sinergije koju timovi osete na jednom takvom događaju.

Ako su ovo aspekti na kojima želite da radite i ne želite da čekate bolja vremena kako biste ovakav događaj realizovali u offline okruženju, evo nekoliko saveta kojima biste mogli da se vodite (bazirani su na našem dosadašnjem iskustvu – samo u prošloj godini imali smo preko 350 sati online treninga):

 • Prilikom rada na online treninzima primetili smo da, kada polaznike samo stavimo u grupe (npr. Zoom „sobe“), raste njihovo raspoloženje. Feedback koji smo dobijali je da se sa kolegama dugo nisu videli u ovakvom formatu i da im to zaista godi. To smo iskoristili i na online team building aktivnostima na kojima su polaznici imali priliku da se druže i razmenjuju iskustva i teme.
 • Osmislite aktivnosti koje će angažovati sve zaposlene – možete uključiti neke od aplikacija koji će vam pomoći da podstaknete interaktivnost kao što su: Wooclap, Miro, Kahoot… Neka gejmifikacija prožima čitav događaj. To će vam obezbediti uključenost i interakciju svih zaposlenih, ali i dobar osećaj i zabavu. Svi se relativno brzo snađu u pomenutim aplikacijama i definitivno su se pokazali kao korisni alati.
 • Dobar plan, organizacija i fasilitacija na ovakvim događajima je ključna. Idealno bi bilo kada biste imali jednu osobu koja će da vodi čitav događaj. Na taj način ne dolazite u situaciju da niste sigurni ko kada treba da se uključi. Takođe, sjajna stvar je kada imate osobu (ili čitav tim) koji će biti zaduženi za tehničke aspekte samog događaja i izazove koje online okruženje nosi sa sobom.
 • Svi vole dobro takmičenje, pa je jedan od predloga da ceo događaj bude „mini“ takmičenje. Postavite i online tabelu koja će pratiti napredak svake grupe i motivisati ostale da učestvuju.
 • Kao i u offline okruženju, neka vaš team building bude krunisan nagradama. Budite kreativni u nagradama. Idealno je da ih povežete sa temom. Primeri kroz naša iskustva bila su: personalizovane majice za najbolji tim, knjige koje su povezane sa temom, kecelje (nakom mini kursa kuvanja)…
 • Osmislite aktivnosti za koje su potrebni tzv. artefakti – sitnice koje će koristiti na samom team building-u. Pošaljite im iste poštom i time će dobiti opipljivu vrednost koja im ostaje kao uspomena. Primer: Sa jednim klijentom smo organizovali „winetime“, odnosno „creative drinking“, gde su dobili vina na adresu i onda su uz uputstva stručnjaka ista degustirali. Bilo je veoma veselo. 😊

Šta posle team building-a?

Nakon organizacije ovakvog događaja lideri mogu da dodatno rade sa svojim članovima tima kroz: coaching, mentoring ili slične programe.

Iskoristite korisne uvide sa ovakvih aktivnosti kako biste definisali dalje planove, ali i dobru energiju i motivaciju koju zaposleni nose sa ovakvog događaja kako bi podstakli njihov dalji rast i razvoj.

KONTAKTIRAJTE NAS ukoliko želite da vam pomognemo u organizaciji i realizaciji vašeg team building događaja za pamćenje. 🙂

 

 

Prijavite se za naš newsletter

Svakog ponedeljka u vašem inboksu korisni saveti i informacije na različite teme ličnog i profesionalnog razvoja.

[grwebform url=“https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=BneGC&webforms_id=23163101″ css=“on“ center=“off“ center_margin=“200″/]