fbpx

Uslovi poslovanja i stanje na tržištu se menjaju konstantno. Samim tim, pristup menadžmentu mora da se prilagođava novonastalim promenama. Pitanje koje se nameće jeste: Da li su organizacije i lideri zaista spremni i otvoreni za promenu?

U većini slučajeva, planiranje organizacione promene započinje sa pitanjem: „Kako možemo da promenimo druge ljude?“. Naravno, jasno je da ovaj pristup danas pogrešan. Međutim, nije čudno što se razmišlja tako, s obzirom na to kako se menadžment razvijao tokom istorije.

Kako se menadžment razvio od Management 1.0 do Management 3.0?

Management 1.0Rade se pogrešne stvari
Za veliki broj organizacija i dalje važi pristup da se njome upravlja kao mašinom. Ovo datira još iz 20. veka kada je takav pristup donosio rezultate. Razvili su ga inženjeri i podrazumeva da svaki napredak podrazumeva nadgledanje, popravku i zamenu delova koji ne funkcionišu. Međutim, da li danas može baš tako?

Management 2.0Rade se dobre stvari na pogrešan način

Vremenom, lideri shvataju da sa ljudima ne može baš kao sa mašinama i razvija se novi pristup menadžmentu. Ljudi, odnosno zaposleni se prepoznaju kao ‘najvrednija imovina organizacije’. Međutim, menadžeri se i dalje čvrsto drže hijerarhije i strogih pravila.

Management 3.0Rade se prave stvari

U novom, modernom pristupu menadžmentu, koji je proistekao iz agilnog okruženja, organizacija se posmatra kao celina – kao grad ili zajednica. Svako ima (deo) odgovornosti da doprinese uspehu zajednice, a neki su zaduženi za uspeh zajednice u celini.

Izvor: management30.com

Zašto svi lideri ne usvoje Management 3.0 način razmišljanja?

Kao što smo pomenuli na početku, promene jesu konstantne u našem okruženju, ali nama i dalje nije lako da se menjamo. Pored toga, svi smo upoznati sa lošim primerima menadžmenta (Management 1.0), pa i onim pristupima menadžmentu gde često postoji dobra namera, ali ne i dobar rezultat (Management 2.0), a ređe nailazimo na sjajne primere iz prakse.

Upravo zbog toga, širom sveta se organizuju Management 3.0 Foundation Workshop gde prisutni imaju priliku da se upoznaju sa alatima i strategijama koje mogu da doprinesu povećanju motivacije, kvalitetnijem delegiranju, većem angažovanju zaposlenih i razvoju organizacione kulture unutar tima ili organizacije.

Prvi put i u Srbiji se zvanično organizuje ovaj događaj i to u Novom Sadu, 18. i 19. oktobra, a više o tome se možete informisati na Management 3.0 Srbija stranici.

Zašto Management 3.0 zaista funkcioniše u praksi?

Dosta je modela i teorija o menadžmentu koji zvuče sjajno. Problem je što se većinski zasnivaju na teoriji koju ne znamo kako da primenimo u praksi. Na primer: Šta konkretno mogu da uradim sutra sa svojim timom kako bi bolje sarađivali? Liderima su potrebni konkretni saveti koje mogu da primene odmah. Tu Management 3.0 uskače sa rešenjem.

 

Prijavite se za naš newsletter

Svakog ponedeljka u vašem inboksu korisni saveti i informacije na različite teme ličnog i profesionalnog razvoja.

[grwebform url=“https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=BneGC&webforms_id=23163101″ css=“on“ center=“off“ center_margin=“200″/]