fbpx

Kako protumačiti NEVERBALNU komunikaciju?

Zna se da neverbalna komunikacija obuhvata kako glasovno izražavanje (tonalitet, melodičnost, brzinu govora…), tako i govor tela (izraz lica, pokreti ruku, način sedenja…). Ono što je najbitnije jeste da je neverbalna komunikacija manje izložena svesnoj kontroli od verbalne. Stoga, ona može da naglašava verbalnu, ponavlja verbalnu, zamenjuje verbalnu, dopunjuje verbalnu, protivreči verbalnoj kominikaciji. Zato, ukoliko … Read moreKako protumačiti NEVERBALNU komunikaciju?