Dešava li vam se da vas sagovornik ne razume? Partner pogrešno shvata šta ste hteli da mu kažete, član tima ne razume dovoljno jasno vaša uputstva, vaš potencijalni kupac ne razume vrednost vašeg proizvoda, ne možete detetu da objasnite zašto bi nešto bilo dobro za njega…

Sve ove situacije imaju isti problem, ali i zajedničko rešenje. U pitanju je samo vaš način komunikacije. Komunikacione veštine se smatraju možda i najznačajnijim kada je u pitanju uspeh u životu, a opet, najčešći problemi u timovima, porodicama, svakodnevnom životu su upravo zbog neadekvatne komunikacije. Rešenje onda logično sledi – morate da promenite nešto u svojoj komunikaciji kako biste postigli željeni cilj – bilo da je u pitanju prodaja, delegiranje ili predstavljanje vaših ideja.

Izvor: propy.com

Prvi savet jeste da ne očekujete da će vaš sagovornik da se prilagodi vama. Vi ste odgovorni za sebe i postizanje uspeha u svojoj komunikaciji, stoga naučite da budete fleksibilni. E, sad šta znači biti fleksibilan? Da li to znači da treba da menjate sebe, svoje stavove i vrednosti da biste postigli cilj? Nikako. To znači da istu poruku naučite da iskomunicirate na različite načine kako bi vašem sagovorniku bilo najjasnije šta ste hteli da kažete i kako biste postigli željeno. Možda najvažnija lekcija koju treba da imate na umu u komunikaciji jeste da vi drugu osobu ne možete da promenite, ali možete da prilagodite svoje ponašanje kako biste postigli svoj cilj.

Drugi savet odnosi se na razumevanje vašeg sagovornika. “Staviti se u njegove cipele” nije samo izreka. Da biste preneli poruku na adekvatan način morate da prestanete da se fokusirate na ono što “vama lepo zvuči” i da osmotrite situaciju iz njegovog ili njenog ugla. Šta bi za njega bilo vredno? Zašto mu ovo treba? U kakvoj situaciji se on sada nalazi? Model perceptualnih pozicija iz NLP metodologije podrazumeva da vežbate da situaciju gledate iz 3 ugla: svog, ugla sagovornika i sa neutralne pozicije – sagledavajući samo činjenice, bez emotivnog uplitanja. To će vam pomoći da bolje razumete svog sagovornika i čitavu situaciju u kojoj se nalazite.

Isto tako, budete svesni da vi i vaš sagovornik ne razmišljate na isti način. Pre svega, svako od vas ima različita iskustva, uverenja, vrednosti koje utiču na razumevanje poslate poruke. Neki ljudi su više usmereni kao onome što žele, neki ka onome što ne žele. Neki pričaju apstraktno, neki vole konkretno. Takođe, naš mozak svaku informaciju “provlači” kroz urođene filtere – generalizuje, izvrće, briše. To su prirodni procesi koje ne možemo da zanemarimo već moramo da naučimo kako da postignemo svoj cilj i uprkos tome. U komunikaciji je važno da uvek imate na umu da ovi filteri postoje i da to može da uzrokuje nesporazume.

Izvor: devprojournal.com

Stoga, u narednoj komunikaciji primenite ove korake:

  1. Aktivno slušajte – ne samo reči, već otvorite sva svoja čula – uočite način na koji govori i razmišlja
  2. Analizirajte dobijene informacije i pokušajte da razumete sagovornika
  3. Prilagodite način na koji ćete preneti željenu poruku u skladu sa onim što ste zaključili.
  4. Proverite da li vas je sagovornik dobro razumeo – ako nije, nešto niste dobro procenili i ponovo proverite donesene zaključke.
  5. Postavljajte pitanja – na primer: Šta ti tačno ovo znači? Da li si mislio na..? U kom slučaju bi ovo bilo u redu? – na taj način ćete pomoći sebi da bolje razumete ono što vam sagovornik govori.
  6. Tražite i dajte feedback, odnosno povratnu informaciju koja treba da uključi i onaj ’emocionalni deo’, odnosno komunicirajte i kako se vi osećate – npr. Kada si rekao da sam nesposobna, to me je povredilo.

Suština svih ovih saveta je u kreiranju iskustva i vežbi. Samo primenom moći ćete da znate da li će vam ovo pomoći u izbegavanju (ili rešavanja) nesporazuma u komunikaciji. Više od 70% zaposlenih smatra da su nesporazumi razlog neuspeha na projektima – ne želite da budete deo te brojke, zar ne?

 

Naše tekstove na različite teme ličnog i profesionalnog razvoja možete pronaći OVDE, a informacije o aktuelnim edukacijama OVDE.