NLP Master

Kroz sistemski pristup, trening vas vodi ka nesvesnoj kompetenciji u integraciji i razvoju veština i tehnika naučenih na treningu NLP Practitioner.

 

NLP Master

Kroz sistemski pristup, trening vas vodi ka nesvesnoj kompetenciji u integraciji i razvoju veština i tehnika naučenih na treningu NLP Practitioner.

Sadržaj treninga:

 

NLP Master je petnaestodnevni trening program namenjen razvoju veštine upotrebe NLP alata na polju ličnog razvoja. Fokus ovog treninga je na simultanoj upotrebi više NLP alata u procesima modelovanja izuzetnosti.

Znanja i veštine stečene na ovom treningu možete iskoristiti za ojačavanje preduzetničkih kapaciteta, obogaćivanje vašeg portfolija menadžerskih veština, kao i za lični razvoj.

Sadržaj treninga:

 

NLP Master je petnaestodnevni trening program namenjen razvoju veštine upotrebe NLP alata na polju ličnog razvoja. Fokus ovog treninga je na simultanoj upotrebi više NLP alata u procesima modelovanja izuzetnosti.

Znanja i veštine stečene na ovom treningu možete iskoristiti za ojačavanje preduzetničkih kapacitetaobogaćivanje vašeg portfolija menadžerskih veština, kao i za lični razvoj.

NLP Master sadrži

sedam modula

Trajanje: 130 sati ili 15 dana treninga.

NLP Master sadrži

sedam modula

Trajanje: 130 sati ili 15 dana treninga.

Modul 1 – NAPREDNI METAMODEL (23. i 24. mart 2019.)

Na prvom modulu NLP Master treninga bavimo se naprednim metamodel obrascima. Na treningu ćete naučiti kako je metamodel nastao i uvežbaćete jezičke obrasce Frica Perlsa. Na ovom modulu bavićemo se i Satir kategorijama, modelom promene koji je razvila Virdžinija Satir,a saznaćete i koje su to osnovne slobode koje je Virdžinija Satir promovisala. Poslednja tema prvog modula je integracija unutrašnjeg tima, jedna od najefektivnijih NLP tehnika koja nam služi da pomirimo i integrišemo suprotstavljene uloge u pojedinim projektima (npr. uloga roditelja može biti u konfliktu sa ulogom preduzetnika kada je odlazak na godišnji odmor u pitanju).

Modul 1 – NAPREDNI METAMODEL (23. i 24. mart 2019.)

Na prvom modulu NLP Master treninga bavimo se naprednim metamodel obrascima. Na treningu ćete naučiti kako je metamodel nastao i uvežbaćete jezičke obrasce Frica Perlsa. Na ovom modulu bavićemo se i Satir kategorijama, modelom promene koji je razvila Virdžinija Satir,a saznaćete i koje su to osnovne slobode koje je Virdžinija Satir promovisala. Poslednja tema prvog modula je integracija unutrašnjeg tima, jedna od najefektivnijih NLP tehnika koja nam služi da pomirimo i integrišemo suprotstavljene uloge u pojedinim projektima (npr. uloga roditelja može biti u konfliktu sa ulogom preduzetnika kada je odlazak na godišnji odmor u pitanju).

Modul 2 – NAPREDNI MILTONOVI OBRASCI (13. i 14. april 2019.)

Drugi modul NLP Master treninga donosi napredne jezičke obrasce Miltona Eriksona. Na ovom modulu naučićete dodatne obrasce Miltonovog modela i dodatno ćete usavršiti primenu obrazaca koje ste naučili na NLP Practitioner treningu. Teme koje obrađujemo na ovom modulu su primena metafora u svrhu vršenja uticaja i primena tzv. “ugnježdenih petlji”. Pored ovih tema na 2. modulu treninga naučićete NLP tehnike Six Step Reframing, The Swish i Putovanje heroja.

Modul 2 – NAPREDNI MILTONOVI OBRASCI (13. i 14. april 2019.)

Drugi modul NLP Master treninga donosi napredne jezičke obrasce Miltona Eriksona. Na ovom modulu naučićete dodatne obrasce Miltonovog modela i dodatno ćete usavršiti primenu obrazaca koje ste naučili na NLP Practitioner treningu. Teme koje obrađujemo na ovom modulu su primena metafora u svrhu vršenja uticaja i primena tzv. “ugnježdenih petlji”. Pored ovih tema na 2. modulu treninga naučićete NLP tehnike Six Step Reframing, The Swish i Putovanje heroja.

Modul 3 – KONVERZACIONA PROMENA (18. i 19. maj 2019.)

Na trećem modulu NLP Master treninga bavimo se prirodom uverenja i različitim načinima da uverenja sagovornika dovedete u pitanje. Na ovom modulu ćete naučiti kako da uverenje povežete sa činjenicama koje ga podržavaju i kako da dovedete u pitanje vezu između tih činjenica i uverenja. Tehnike kojima se bavimo na ovom modulu su: The Work i DeKartov sistem. Poslednja tema koju obrađujemo na ovom modulu je povezivanje promene ponašanja sa vrednostima, a u svrhu ostvarivanja dugoročne promene.

Modul 3 – KONVERZACIONA PROMENA (18. i 19. maj 2019.)

Na trećem modulu NLP Master treninga bavimo se prirodom uverenja i različitim načinima da uverenja sagovornika dovedete u pitanje. Na ovom modulu ćete naučiti kako da uverenje povežete sa činjenicama koje ga podržavaju i kako da dovedete u pitanje vezu između tih činjenica i uverenja. Tehnike kojima se bavimo na ovom modulu su: The Work i DeKartov sistem. Poslednja tema koju obrađujemo na ovom modulu je povezivanje promene ponašanja sa vrednostima, a u svrhu ostvarivanja dugoročne promene.

Modul 4 – MODELOVANJE (15. i 16. jun 2019.)

Četvrti modul NLP Master treninga donosi priču o modelovanju. Na ovom modulu naučićete kako da eksplicitno i implicitno modelujete. NLP modeli kao što su TOTE, SCORE, NLN i drugi pomoći će vam da uspešno realizujete svoj projekat modelovanja.

Modul 4 – MODELOVANJE (15. i 16. jun 2019.)

Četvrti modul NLP Master treninga donosi priču o modelovanju. Na ovom modulu naučićete kako da eksplicitno i implicitno modelujete. NLP modeli kao što su TOTE, SCORE, NLN i drugi pomoći će vam da uspešno realizujete svoj projekat modelovanja.

Modul 5 – PROCES COMMUNICATION MODEL (31. avgust i 1. septembar 2019.)

Na nivou majstorske primene NLP-a važno je da NLP veštine podržite dodatnim psihološkim modelima koji će vam omogućiti da bolje razumete i uspešnije primenjujete NLP tehnike. U tu svrhu imaćete priliku da naučite PCM model koji se bavi strukturom ličnosti. Svi učesnici će proći ulazni asesment koji će im dati jasnu sliku o ličnom profilu. Na treningu ćete naučiti kako da prepoznate različite tipove ličnosti i kako da to znanje iskoristite u svrhu modelovanja, vršenja uticaja ili kreiranja lične promene. Pored toga imaćete priliku da razumete dubinu i važnost Satir kategorija koje se direktno oslanjaju na PCM model.

Modul 5 – PROCES COMMUNICATION MODEL (31. avgust i 1. septembar 2019.)

Na nivou majstorske primene NLP-a važno je da NLP veštine podržite dodatnim psihološkim modelima koji će vam omogućiti da bolje razumete i uspešnije primenjujete NLP tehnike. U tu svrhu imaćete priliku da naučite PCM model koji se bavi strukturom ličnosti. Svi učesnici će proći ulazni asesment koji će im dati jasnu sliku o ličnom profilu. Na treningu ćete naučiti kako da prepoznate različite tipove ličnosti i kako da to znanje iskoristite u svrhu modelovanja, vršenja uticaja ili kreiranja lične promene. Pored toga imaćete priliku da razumete dubinu i važnost Satir kategorija koje se direktno oslanjaju na PCM model.

Modul 6 – SLEIGHT OF MOUTH (21. i 22. septembar 2019.)

Šesti modul našeg treninga se bavi Sleight of Mouth jezičkim obrascima. Ovaj set jezičkih obrazaca koje je razvio Robert Diltz je verovatno, uz Miltonov model, najnapredniji model konverzacionog vršenja uticaja. Ovladavanje ovim modelom učiniće da postanete uverljiv komunikator koji u svakoj situaciji ima odgovor. Oblast primene ovih obrazaca odabraćete sami.

Modul 6 – SLEIGHT OF MOUTH (21. i 22. septembar 2019.)

Šesti modul našeg treninga se bavi Sleight of Mouth jezičkim obrascima. Ovaj set jezičkih obrazaca koje je razvio Robert Diltz je verovatno, uz Miltonov model, najnapredniji model konverzacionog vršenja uticaja. Ovladavanje ovim modelom učiniće da postanete uverljiv komunikator koji u svakoj situaciji ima odgovor. Oblast primene ovih obrazaca odabraćete sami.

Modul 7 – VREDNOSTI (12. i 13. oktobar 2019.)

Poslednji modul treninga bavi se vrednostima. Na ovom modulu ćete naučiti da elicitirate vrednosti, da postavite hijerarhiju vrednosti i da za svaku vrednost prepoznate kriterijume. Ovaj modul obrađuje lične, profesionalne i vrednosti unutar organizacija. Poslednje 2 NLP tehnike koje obrađujemo na NLP Master treningu su Integracija delova i Integrativni NLP model.

Modul 7 – VREDNOSTI (12. i 13. oktobar 2019.)

Poslednji modul treninga bavi se vrednostima. Na ovom modulu ćete naučiti da elicitirate vrednosti, da postavite hijerarhiju vrednosti i da za svaku vrednost prepoznate kriterijume. Ovaj modul obrađuje lične, profesionalne i vrednosti unutar organizacija. Poslednje 2 NLP tehnike koje obrađujemo na NLP Master treningu su Integracija delova i Integrativni NLP model.

E-learning platforma

Tokom treninga podršku vam pruža naš tim trenera putem e-learning platforme koja sadrži video i audio materijal, zadatke za integraciju, forume za razmenu ideja i mišljenja i ostali koristan materijal.

Mentorske sesije

Svakom od polaznika su na raspolaganju treneri i u toku mentorske sesije polaznici dodatno rade na svojim ciljevima.

E-learning platforma

Tokom treninga podršku vam pruža naš tim trenera putem e-learning platforme koja sadrži video i audio materijal, zadatke za integraciju, forume za razmenu ideja i mišljenja i ostali koristan materijal.

Mentorske sesije

Svakom od polaznika su na raspolaganju treneri i u toku mentorske sesije polaznici dodatno rade na svojim ciljevima.

SERTIFIKATI

SERTIFIKATI

Kontaktirajte nas za sve informacije: office@brimmunication.com

 

Sve programe izvodimo u saradnji sa kompanijom NLP Centar.

nlp_logo1

Kontaktirajte nas za sve informacije: office@brimmunication.com

 

Sve programe izvodimo u saradnji sa kompanijom NLP Centar.

nlp_logo1 1
Za DOBRE STVARI se vredi potruditi
Budite u toku sa najnovijim trendovima ličnog i profesionalnog razvoja
Mi poštujemo Vašu privatnost