NLP Master

maksimum 15 polaznika po grupi

7 vikenda tokom 7 meseci

detaljna skripta

e-learning platforma

sertifikat

mentorske sesije

Želite da unapredite znanja stečena na NLP Practitioner treninigu?

Voleli biste da poradite na sebi i kada su u pitanju viši neurologički nivoi – strategije, vrednosti i uverenja?

Čeznete za novim NLP alatima koje možete da primenite u poslu i svakodnevnom životu?

OPIS I DATUMI MODULA:

Modul 1 – NAPREDNI METAMODEL

Na prvom modulu NLP Master treninga bavimo se naprednim metamodel obrascima. Na treningu ćete naučiti kako je metamodel nastao i uvežbaćete jezičke obrasce Frica Perlsa. Na ovom modulu bavićemo se i Satir kategorijama, modelom promene koji je razvila Virdžinija Satir,a saznaćete i koje su to osnovne slobode koje je Virdžinija Satir promovisala. Poslednja tema prvog modula je integracija unutrašnjeg tima, jedna od najefektivnijih NLP tehnika koja nam služi da pomirimo i integrišemo suprotstavljene uloge u pojedinim projektima (npr. uloga roditelja može biti u konfliktu sa ulogom preduzetnika kada je odlazak na godišnji odmor u pitanju).

Modul 2 – NAPREDNI MILTONOVI OBRASCI

Drugi modul NLP Master treninga donosi napredne jezičke obrasce Miltona Eriksona. Na ovom modulu naučićete dodatne obrasce Miltonovog modela i dodatno ćete usavršiti primenu obrazaca koje ste naučili na NLP Practitioner treningu. Teme koje obrađujemo na ovom modulu su primena metafora u svrhu vršenja uticaja i primena tzv. “ugnježdenih petlji”. Pored ovih tema na 2. modulu treninga naučićete NLP tehnike Six Step Reframing, The Swish i Putovanje heroja.

Modul 3 – KONVERZACIONA PROMENA

Na trećem modulu NLP Master treninga bavimo se prirodom uverenja i različitim načinima da uverenja sagovornika dovedete u pitanje. Na ovom modulu ćete naučiti kako da uverenje povežete sa činjenicama koje ga podržavaju i kako da dovedete u pitanje vezu između tih činjenica i uverenja. Tehnike kojima se bavimo na ovom modulu su: The Work i DeKartov sistem. Poslednja tema koju obrađujemo na ovom modulu je povezivanje promene ponašanja sa vrednostima, a u svrhu ostvarivanja dugoročne promene.

Modul 4 – MODELOVANJE

Četvrti modul NLP Master treninga donosi priču o modelovanju. Na ovom modulu naučićete kako da eksplicitno i implicitno modelujete. NLP modeli kao što su TOTE, SCORE, NLN i drugi pomoći će vam da uspešno realizujete svoj projekat modelovanja.

Modul 5 – PROCES COMMUNICATION MODEL

Na nivou majstorske primene NLP-a važno je da NLP veštine podržite dodatnim psihološkim modelima koji će vam omogućiti da bolje razumete i uspešnije primenjujete NLP tehnike. U tu svrhu imaćete priliku da naučite PCM model koji se bavi strukturom ličnosti. Svi učesnici će proći ulazni asesment koji će im dati jasnu sliku o ličnom profilu. Na treningu ćete naučiti kako da prepoznate različite tipove ličnosti i kako da to znanje iskoristite u svrhu modelovanja, vršenja uticaja ili kreiranja lične promene. Pored toga imaćete priliku da razumete dubinu i važnost Satir kategorija koje se direktno oslanjaju na PCM model.

Modul 6 – SLEIGHT OF MOUTH

Šesti modul našeg treninga se bavi Sleight of Mouth jezičkim obrascima. Ovaj set jezičkih obrazaca koje je razvio Robert Diltz je verovatno, uz Miltonov model, najnapredniji model konverzacionog vršenja uticaja. Ovladavanje ovim modelom učiniće da postanete uverljiv komunikator koji u svakoj situaciji ima odgovor. Oblast primene ovih obrazaca odabraćete sami.

Modul 7 – VREDNOSTI

Poslednji modul treninga bavi se vrednostima. Na ovom modulu ćete naučiti da elicitirate vrednosti, da postavite hijerarhiju vrednosti i da za svaku vrednost prepoznate kriterijume. Ovaj modul obrađuje lične, profesionalne i vrednosti unutar organizacija. Poslednje 2 NLP tehnike koje obrađujemo na NLP Master treningu su Integracija delova i Integrativni NLP model.

NAKON OVOG TRENINGA:

  • naučićete kako da živite svoje slobode,
  • saznaćete kako da balansirate između više svojih životnih uloga,
  • proširićete svoj set Miltonovih jezičkih obrazaca,
  • dobićete konkretan odgovor na pitanje „Kako da naučim ono što neko može da uradi?“,
  • upoznaćete se sa svojom strukturom ličnosti,
  • razumećete bolje sebe i svoje vrednosti i uverenja,
  • dobićete dva međunarodna sertifikata,

KOMPETENCE KOJE SE RAZVIJAJU:

modelovanje
70%
komunikacija
90%
jezički obrasci
80%
storytelling
90%
rad sa uverenjima
90%
samosvest
90%
rad sa vrednostima
70%
struktura ličnosti
70%
otkrivanje sopstvenih potencijala
80%

ZAŠTO SMO DRUGAČIJI?

Dostupnost i podrška

Male grupe i personalzovan pristup

Fleksibilnost oko uslova isplate

Fokusiranost na unapređenje komunikacije, pokretanje promene i postizanje ciljeva

NLP PROGRAME REALIZUJEMO U SARADNJI SA

NLP Centar je agencija za konsalting i menadžment osnovana 2008. godine, koja od juna 2011. godine posluje u okviru Atria Grupe. Osnovna delatnost i fokus NLP Centra su otvoreni, međunarodno akreditovani NLP treninzi.

Zainteresovani? Javite nam se već danas!

BRIDGE Communications

Bulevar kralja Petra I 51

21000 Novi Sad

telefon: 021 66 11 716

mobilni telefon: 064 649 26 48

e-mail: office@bridge.co.rs

Prijavite se za naš newsletter

Svakog ponedeljka u vašem inboksu korisni saveti i informacije na različite teme ličnog i profesionalnog razvoja.