fbpx

Train the TRAINERS

samo za one koji su spremni da menjaju pravila igre

    Savremeni pristupi

 Kombinovanje metodologija

detaljna skripta

e-learning platforma

Zainteresovati druge da saznaju nešto novo, uhvatiti njihovu pažnju, zaintrigirati ih, izazivati ih, nasmejati ih i na kraju napraviti nova iskustva, su sve izazovi koji čekaju trenere. U današnje vreme kada nam je fokus stalno zaokupljen digitalnim porukama, postaje sve izazovnije pokrenuti druge na promenu, preneti im znanja i najbitnije, motivisati ih da data znanja zadrže. Posao trenera uključuje mnoge segmente i pristupe koji uz kreativnost i posvećenost mogu da pokrenu polaznike. 

Opis treninga

Na treningu za trenere polaznici kreću od teme šta je to trening i kako funkcioniše, gde se upoznaju sa procenom potreba treninga, strukturom treninga, metodologijom pravljenja skripti, gejmifikacijom u treninzima, mehanikom pravljenja vežbi i aktivnosti i evaluacijom treninga i učenjem iz evaluacije. Dalje polaznici rade na identitetu trenera, bave se timskom dinamikom, uče o raznim pristupima u treninzima i kreiraju iskustvo kako da zaista podstaknu razvoj pojedinaca i grupa. Vizuali su nešto što najbolje oslikava svaku materiju i zajedno sa moćnom prezentacijom, drže pažnju polaznika. Ovde radimo na vizuelnom predstavljanju tema, bavimo se i power point-om koji pravi razliku, dizajniramo strukturu prezentacija i spajamo više dimenzija treninga. Treneri su pre svega dobri pripovedači i potrebno je da njihova priča ilustruje teme i zainteresuje polaznike. S tim u vezi, polaznici rade na strukturama priča koje se pamte, koriste metafore da dodatno oplemene svoje treninge i smišljaju nove načine podrške.

TEME treninga

 • Pravljenje procene potreba treninga
 • Planiranje i dizajniranje strukture treninga
 • Metodologija pravljenje skripti i materijala za treninge
 • Struktura aktivnosti u treninzima i dizajn vežbi
 • Evaluacija treninga i učenje iz evaluacija
 • Kako nastaje transfer znanja na radnom mestu?
 • Gejmifikacija u treninzima
 • Identitet trenera i različiti pristupi u treninzima
 • Uverenja i vrednosti i ciljevi u treninzima
 • Timska dinamika
 • Fasilitacija u treninzima
 • Coaching kao alat razvoja u treningu
 • Prezentacija u treningu
 • Graphic recording & Visual thinking
 • Accelerated learning
 • Storytelling – Pričanje priča
 • Struktura priča koje se pamte
 • Vizuelni storytelling
 • Metafore u treninzima
 • E-learning platforma kao podrška treninga
 • Humor u treninzima

MODULI :

Modul 1 – Kako trening funkcioniše
 • Trajanje: 2-3 dana
 • Način izvođenja: Online ili offline

U ovom modulu polaznici uče osnove o treninzima i kako da dizajniraju trening koji će stvoriti optimalno iskustvo za njihove učesnike. Rade na elementima gejmifikacije, strategije, pravljenja vežbi i uopšte kako da naprave dobru dinamiku jednog treninga, bilo da je otvoreni ili se dešava u okviru kompanije.

Modul 2 – Trener i tim
 • Trajanje: 1-2 dana
 • Način izvođenja: Online ili offline

Polaznici dalje rade na svom trenerskom identitetu i na dodatnim vrednostima i uverenjima koji će ih ojačati i samim tim obogatiti sve ono što žele da prenesu učesnicima. Takođe, polaznici rade i na timskoj dinamici i boljem razumevanju timski potreba i na kraju upravljanju timskom dinamikom. Dodatno bavimo se fasilitacijom u treninzima kao moćnom metodom pokretanja grupne dinamike.

Modul 3 – Prezentacione veštine i vizuali
 • Trajanje: 1-2 dana
 • Način izvođenja: Online ili offline

Učesnici treninga uvek najbolje uče iz iskustva i zato se dosta bavimo vežbama i fasilitacijom u treninzima. Način našeg prezentovanja dodatno doprinosi uspešnosti kreiranja iskustva i u ovom segmentu polaznici dobijaju konkretna znanja vezana za vizuelno predstavljanja i povezivanje sa iskustvom kod učesnika.

Modul 4 – Storytelling i humor u treninzima
 • Trajanje: 1 dan
 • Način izvođenja: Online ili offline

Pričanje priča i metafore nas pokreću i vezuju dodatna iskustva polaznika sa željenim integracijama znanja. U ovom segmentu polaznici prolaze metode pričanja priča koje pokreću maštu, kreativnost i dobru energiju. Dodatno polaznici rade na humoru kao bitnom segmentu u treninzima koji je zadužen za dobru atmosferu a uz dobru atmosferu je retencija znanja uvek veća.

NAKON OVOG TRENINGA:

 • Saznaćete kako da isplanirate i organizujete trening, radionicu ili bilo koju edukaciju
 • Naučićete da upravljate svojom energijom tokom trening procesa
 • Saznaćete kako da kreirate i optimizujete svoje aktivnosti
 • Uključićete elemente gejmifikacije i humora u svoj nastup
 • Upravljaćete energijiom grupe
 • Koristićete priče da dodatno pokrenete svoje polaznike
 • Alatima vizuelizacije i crtanja predstavićete svoje teme na drugačiji način

KOMPETENCE KOJE SE RAZVIJAJU:

trenerske veštine
100%
komunikacione veštine
90%
stilovi učenja
100%
samosvest
90%
otkrivanje sopstvenih potencijala
80%
aktivno slušanje
100%

ZAŠTO SMO DRUGAČIJI?

Dostupnost i podrška

Manje grupe

Personalizovan pristup klijentu

Zajedno rastemo sa klijentima

Zatražite ponudu već danas.

Bez ikakvih obaveza. Dovoljno je da odgovorite na nekoliko jednostavnih pitanja.


BRIDGE Communications

Braće Ribnikar 56

21000 Novi Sad

telefon: 021 66 11 716

mobilni telefon: 064 649 26 48

e-mail: office@bridge.co.rs

Prijavite se za naš newsletter

Svakog ponedeljka u vašem inboksu korisni saveti i informacije na različite teme ličnog i profesionalnog razvoja.