fbpx

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji BRIDGE Communications Novi Sad PR Josip Bošnjaković ( u daljem tekstu „BRIDGE Communications“) koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu „Korisnik“) sajta www.BRIDGE.co.rs ili odredišnih strana u našem vlasništvu (u daljem tekstu „Web sajt“). Ova politika privatnosti se odnosi na Web sajt i sve proizvode i usluge koje nudi BRIDGE Communications.

Koje informacije prikupljamo?

Lične informacije BRIDGE Communications prikuplja lične, identifikacione podatke od Korisnika na različite načine uključujući, ali ne ograničavajući se: Kontakt forme, Newsletter polja za prijavu, prijavu za webinar ili radionicu, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na našem Web sajtu. Korisnici mogu posetiti naš sajt anonimno. Lične podatke prikupljamo samo i isključivo ako nam korisnik našeg Web sajta dobrovoljno ostavi podatke. Korisnik uvek može odbiti da pruži lične identifikacione informacije, osim što u tim slučajevima može biti uskraćen za mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti na Web sajtu. Informacije koje nisu lične prirode BRIDGE Communications ima pravo prikupljanja identifikacionih podataka o Korisniku koji nisu lične prirode u svakom trenutku njegove interakcije sa Web sajtom. Ovi podaci mogu uključivati ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o Korisnikovim sredstvima za priključenje na našem Web sajtu, kao što je operativni sistem, Internet provajder i druge slične informacije.

Zašto prikupljamo ove podatke?

BRIDGE Communications može prikupljati i koristiti lične podatke Korisnika u sledeće svrhe:

  • da poboljša svoje usluge kako bismo efikasnije odgovorili na vaše zahteve,
  • da analiziramo i unapredimo svoj Web sajt koristeći povratne informacije koje navedete za poboljšanje,
  • da bismo slali periodične e-mail marketing kampanje onim Korisnicima koji su pristali da primaju obaveštenja, vesti, edukativni materijal i obaveštenja.

Kako štitimo informacije?                                

BRIDGE Communications usvaja prikupljanje, skladištenje i obradu podatka, kao i sigurnosne mere zaštite od neovlašćenog pristupa, promena, obelodavnjivanja ili uništavanja ličnih informacija, korisničkog imena, lozinke, transakcionih informacija ili podataka koje se nalaze na našem Web sajtu. Sajt je usklađen sa GDPR regulativom i omogućava Korisniku Web sajta pristup, pregled i uklanjanje ličnih podataka na zahtev. BRIDGE Communications ne prodaje, trguje ili iznajmljuje Korisnikove lične identifikacione podatke trećim licima. U slučaju curenja podataka, BRIDGE Communications obavestiće u roku od 24h sva lica čiji se podaci mogu naći ugroženim.

Prava korisnika Web sajta

U skladu sa GDPR regulativom, Korisnik ima pravo:

  • da bude upoznat sa podacima koje se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima,
  • da zatraži svoje lične podatke na uvid,
  • da zatraži da se izbrišu svi njegovi podaci iz naše baze podataka,
  • da se u svakom trenutku odjavi sa e-mail liste.

Odricanje od prava

Svi sadržaji u autorskom vlasništvu BRIDGE Communications predstavljeni na Web sajtu, dati su javnosti na uvid u najboljoj meri i, kao takvi, ne mogu uticati da BRIDGE Communications bude odgovoran za direkne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem predstavljenih informacija.

Promene u politici privatnosti

BRIDGE Communications zadržava diskreciono pravo da ažurira ove politike privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju, BRIDGE Communications će revidirati ažurirani datum na dnu ove stranice. Preporuka korisnicima je da ovaj dokument samostalno provere s vremena na vreme i ostanu informisani o tome na koji način prikupljamo i štitimo prikupljene lične podatke.

Prihvatanje uslova definisanih politikom privanosti

Korišćem ovog Web sajta prihvatate ovu politiku. Ukoliko se ne slažete sa ovom politikom, molimo Vas da ne koristite naš Web sajt.

Kontakt podaci

Ukoliko imate pitanja vezana za ovu politiku privatnosti, izmene, dostavu ili brisanje vaših podataka, možete nas kontaktirati: BRIDGE Communications Bulevar kralja Petra I 51 21000 Novi Sad telefon: +381 21 66 11 716 mobilni telefon: +381 64 117 117 8 e-mail: office@bridge.co.rs odgovorna osoba: Josip Bošnjaković Poslednja izmena: 05.04.2019.

Prijavite se za naš newsletter

Svakog ponedeljka u vašem inboksu korisni saveti i informacije na različite teme ličnog i profesionalnog razvoja.