NLP Practitioner

Svakim danom stičemo nova iskustva. Učimo nešto novo. I nove prepreke savlađujemo. Ovaj trening vam nudi konkretne alate, primere i iskustva kako da se bolje organizujete i budete najbolji u onome što radite.

 

NLP Practitioner

Svakim danom stičemo nova iskustva. Učimo nešto novo. I nove prepreke savlađujemo. Ovaj trening vam nudi konkretne alate, primere i iskustva kako da se bolje organizujete i budete najbolji u onome što radite.

Ovo je trening za Vas ukoliko ste:

Menadžer, prodavac ili profesionalac koji želi da usavrši svoje komunikacione veštine

Trener ili kouč koji želi da pronađe tehnike i strategije neophodne za ubrzano učenje i promenu neproduktivnog ponašanja u konstruktivno i produktivno ili

Osoba koja želi da bude uspešnija i permanentno poboljša profesionalnu efektivnost u radu sa sobom ili sa drugima.

Bez obzira da li je NLP potpuno nov za vas ili ste za njega već čuli, ovaj trening će promeniti vaš pogled na život i pomoći će vam da postanete bolja verzija sebe. Ovaj trening je putovanje sa koga ćete se vratiti opremljeni osnovnim veštinama i najefikasnijim NLP tehnikama koje ćete moći da primenite u poslovnom i ličnom razvoju.

Ovo je trening za Vas ukoliko ste:

Menadžer, prodavac ili profesionalac koji želi da usavrši svoje komunikacione veštine

Trener ili kouč koji želi da pronađe tehnike i strategije neophodne za ubrzano učenje i promenu neproduktivnog ponašanja u konstruktivno i produktivno ili

Osoba koja želi da bude uspešnija i permanentno poboljša profesionalnu efektivnost u radu sa sobom ili sa drugima.

Bez obzira da li je NLP potpuno nov za vas ili ste za njega već čuli, ovaj trening će promeniti vaš pogled na život i pomoći će vam da postanete bolja verzija sebe. Ovaj trening je putovanje sa koga ćete se vratiti opremljeni osnovnim veštinama i najefikasnijim NLP tehnikama koje ćete moći da primenite u poslovnom i ličnom razvoju.

NLP Practitioner sadrži

sedam modula

Trajanje: 130 sati ili 7 vikenda.

NLP Practitioner sadrži

sedam modula

Trajanje: 130 sati ili 7 vikenda.

Modul 1 – NLP KOMUNIKACIJA (10. i 11. februar 2018.)

Na prvom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite sledeće:

→šta to čini NLP naukom o uspehu i kako to možete da primenite da biste vi postigli uspeh
→kako da bolje razumete sebe i druge
→kako da na osnovu neverbalne komunikacije procenite svog sagovornika
→kako da se povežete sa sagovornikom
→kako da povedete razgovor u željenom smeru.

 

Modul 1 – NLP KOMUNIKACIJA (10. i 11. februar 2018.)

Na prvom modulu ovog treninga imaćete priliku da naučite sledeće:

→šta to čini NLP naukom o uspehu i kako to možete da primenite da biste vi postigli uspeh
→kako da bolje razumete sebe i druge
→kako da na osnovu neverbalne komunikacije procenite svog sagovornika
→kako da se povežete sa sagovornikom
→kako da povedete razgovor u željenom smeru.

Modul 2 – SNAGA UTICAJNE KOMUNIKACIJE (3. i 4. mart 2018.)

Na ovom modulu ćete naučiti:

→kako da razlikujete želju, rezultat i cilj
→kako da pravilno postavite cilj tako da povećate šanse za njegovu realizaciju
→kako da otkrijete šta je vaša slika života
→kako da razlikujete čulne opise od interpretacija kod sebe i drugih
→kako da dođete do željenih informacija u razgovoru
→šta je govor uticaja i kako da ga primenite.

Modul 2 – SNAGA UTICAJNE KOMUNIKACIJE (3. i 4. mart 2018.)

Na ovom modulu ćete naučiti:

→kako da razlikujete želju, rezultat i cilj
→kako da pravilno postavite cilj tako da povećate šanse za njegovu realizaciju
→kako da otkrijete šta je vaša slika života
→kako da razlikujete čulne opise od interpretacija kod sebe i drugih
→kako da dođete do željenih informacija u razgovoru
→šta je govor uticaja i kako da ga primenite.

 

Modul 3 – GOVOR PRECIZNOSTI (17. i 18. mart 2018.)

Na trećem modulu bavićemo se sledećim:

→kako da zaobiđete svoje i sagovornikove svesne i nesvesne filtere u komunikaciji
→kako da postavite precizno pitanje
→kako izgleda model učenja
→kako da promenite „okvir“ razgovora da biste promenili svoja ili sagovornikova ubeđenja.

Modul 3 – GOVOR PRECIZNOSTI (17. i 18. mart 2018.)

Na trećem modulu bavićemo se sledećim:

→kako da zaobiđete svoje i sagovornikove svesne i nesvesne filtere u komunikaciji
→kako da postavite precizno pitanje
→kako izgleda model učenja
→kako da promenite „okvir“ razgovora da biste promenili svoja ili sagovornikova ubeđenja.

Modul 4 – POKRENITE PROMENU (31. mart i 1. april 2018.) – Beograd

Na ovom modulu naučićete:

→kako da prepoznate svoje loše navike
→kako da promenite nekorisne navike
→kako da pravilno date povratnu informaciju – feedback
→na koji način se pokreće motivacija
→kako da komunicirate da biste dobili pažnju sagovornika.

Modul 4 – POKRENITE PROMENU (31. mart i 1. april 2018.) – Beograd

Na ovom modulu naučićete:

→kako da prepoznate svoje loše navike
→kako da promenite nekorisne navike
→kako da pravilno date povratnu informaciju – feedback
→na koji način se pokreće motivacija
→kako da komunicirate da biste dobili pažnju sagovornika.

Modul 5 – ZADRŽITE PROMENU (14. i 15. april 2018.)

Ovaj modul je predviđen za sledeće teme:

→kako održavati željenu promenu u dužem vremenskom periodu
→kako da u svakoj situaciji generišite i zadržite željenu emociju
→kako da pojačate emocionalni odnos prema situacijama koje su za vas pozitivne i kako da ga smanjite kada je reč o negativnim situacijama.

Modul 5 – ZADRŽITE PROMENU (14. i 15. april 2018.)

Ovaj modul je predviđen za sledeće teme:

→kako održavati željenu promenu u dužem vremenskom periodu
→kako da u svakoj situaciji generišite i zadržite željenu emociju
→kako da pojačate emocionalni odnos prema situacijama koje su za vas pozitivne i kako da ga smanjite kada je reč o negativnim situacijama.

Modul 6 – PROGRAMIRANJE CILJEVA (5. i 6. maj 2018.)

Šesti modul treninga je posvećen radu na sledećim temama:

→kako raditi na projektima, odnosno dugoročnim ciljevima
→kako da svoj lični ili poslovni projekat razgradite na elemente koji će pojačati vašu motivaciju i koji će obuhvatiti i druge ljude koji su deo vašeg sistema
→šta su neurologički nivoi i kako da ih iskoristite kako biste pojačali motivaciju.

Modul 6 – PROGRAMIRANJE CILJEVA (5. i 6. maj 2018.)

Šesti modul treninga je posvećen radu na sledećim temama:

→kako raditi na projektima, odnosno dugoročnim ciljevima
→kako da svoj lični ili poslovni projekat razgradite na elemente koji će pojačati vašu motivaciju i koji će obuhvatiti i druge ljude koji su deo vašeg sistema
→šta su neurologički nivoi i kako da ih iskoristite kako biste pojačali motivaciju.

Modul 7 – KREIRANJE VIZIJE (26. i 27. maj 2018.)

Poslednji modul našeg treninga posvećen je:

→kako primeniti  strategije kreativnosti u radu na projektima, radu sa metaforama i kreiranju lične vizije
integracija svih modula
→priprema za sertifikaciju.

Modul 7 – KREIRANJE VIZIJE (26. i 27. maj 2018.)

Poslednji modul našeg treninga posvećen je:

→kako primeniti  strategije kreativnosti u radu na projektima, radu sa metaforama i kreiranju lične vizije
integracija svih modula
→priprema za sertifikaciju.

E-learning platforma

Tokom treninga podršku vam pruža naš tim trenera putem e-learning platforme koja sadrži video i audio materijal, zadatke za integraciju, forume za razmenu ideja i mišljenja i ostali koristan materijal.

Mentorske sesije

Svakom od polaznika su na raspolaganju treneri i u toku mentorske sesije polaznici dodatno rade na svojim ciljevima.

E-learning platforma

Tokom treninga podršku vam pruža naš tim trenera putem e-learning platforme koja sadrži video i audio materijal, zadatke za integraciju, forume za razmenu ideja i mišljenja i ostali koristan materijal.

Mentorske sesije

Svakom od polaznika su na raspolaganju treneri i u toku mentorske sesije polaznici dodatno rade na svojim ciljevima.

SERTIFIKATI

SERTIFIKATI

Specijalne finansijske ponude*:

20% popusta za prijave do 10. januara 2018.
plaćanje na 12 mesečnih rata
“Povedi prijatelja” – 50% popusta na drugi iznos.

*Ponude ne mogu da se kombinuju međusobno.

Kontaktirajte nas za sva pitanja:

 

Sve programe izvodimo u saradnji sa kompanijom NLP Centar.

NLP Centar

Specijalne finansijske ponude*:

20% popusta za prijave do 10. januara 2018.
plaćanje na 12 mesečnih rata
“Povedi prijatelja” – 50% popusta na drugi iznos.

*Ponude ne mogu da se kombinuju međusobno.

NLP Practitioner

Kontaktirajte nas za sva pitanja:

 

Sve programe izvodimo u saradnji sa kompanijom NLP Centar.

NLP Centar 1