NLP Practitioner

Svakim danom stičemo nova iskustva. Učimo nešto novo. I nove prepreke savlađujemo. Ovaj trening vam nudi konkretne alate, primere i iskustva kako da se bolje organizujete i budete najbolji u onome što radite.

 

NLP Practitioner

Svakim danom stičemo nova iskustva. Učimo nešto novo. I nove prepreke savlađujemo. Ovaj trening vam nudi konkretne alate, primere i iskustva kako da se bolje organizujete i budete najbolji u onome što radite.

Ovo je trening za Vas ukoliko ste:

Menadžer, prodavac ili profesionalac koji želi da usavrši svoje komunikacione veštine

Trener ili kouč koji želi da pronađe tehnike i strategije neophodne za ubrzano učenje i promenu neproduktivnog ponašanja u konstruktivno i produktivno ili

Osoba koja želi da bude uspešnija i permanentno poboljša profesionalnu efektivnost u radu sa sobom ili sa drugima.

Bez obzira da li je NLP potpuno nov za vas ili ste za njega već čuli, ovaj trening će promeniti vaš pogled na život i pomoći će vam da postanete bolja verzija sebe. Ovaj trening je putovanje sa koga ćete se vratiti opremljeni osnovnim veštinama i najefikasnijim NLP tehnikama koje ćete moći da primenite u poslovnom i ličnom razvoju.

Ovo je trening za Vas ukoliko ste:

Menadžer, prodavac ili profesionalac koji želi da usavrši svoje komunikacione veštine

Trener ili kouč koji želi da pronađe tehnike i strategije neophodne za ubrzano učenje i promenu neproduktivnog ponašanja u konstruktivno i produktivno ili

Osoba koja želi da bude uspešnija i permanentno poboljša profesionalnu efektivnost u radu sa sobom ili sa drugima.

Bez obzira da li je NLP potpuno nov za vas ili ste za njega već čuli, ovaj trening će promeniti vaš pogled na život i pomoći će vam da postanete bolja verzija sebe. Ovaj trening je putovanje sa koga ćete se vratiti opremljeni osnovnim veštinama i najefikasnijim NLP tehnikama koje ćete moći da primenite u poslovnom i ličnom razvoju.

NLP Practitioner sadrži

sedam modula

Trajanje: 130 sati ili 7 vikenda.

NLP Practitioner sadrži

sedam modula

Trajanje: 130 sati ili 7 vikenda.

Modul 1 – NLP KOMUNIKACIJA (7 i 8. oktobar 2017.)

Prvi modul treninga vam donosi osnovne koncepte NLP-a i odgovor na pitanje šta to NLP čini umetnošću i naukom o uspehu. Naučićete šta su stubovi uspeha na kojima je NLP utemeljen i saznaćete kako fokusiranost na cilj, moć zapažanja i fleksibilnost vode ka bržem i lakšem postizanju željenih rezultata. Radićete na razvoju veština brzog uspostavljanja usaglašenosti sa najrazličitijim sagovornicima.

Modul 1 – NLP KOMUNIKACIJA (7 i 8. oktobar 2017.)

Prvi modul treninga vam donosi osnovne koncepte NLP-a i odgovor na pitanje šta to NLP čini umetnošću i naukom o uspehu. Naučićete šta su stubovi uspeha na kojima je NLP utemeljen i saznaćete kako fokusiranost na cilj, moć zapažanja i fleksibilnost vode ka bržem i lakšem postizanju željenih rezultata. Radićete na razvoju veština brzog uspostavljanja usaglašenosti sa najrazličitijim sagovornicima.

Modul 2 – SNAGA UTICAJNE KOMUNIKACIJE (28 i 29. oktobar 2017.)

Na ovom modulu ćete naučiti kako da jezički obrasci postanu vaš saveznik i kako da na najefikasniji način inspirišete sagovornike – naučićete kako da uspešno primenjujete Miltonove govorne obrasce i kako da postignete visok stepen saglasnosti sa poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima. Pored Miltonovog modela na ovom modulu naučićete i komunikacioni model NLP-a i model promene nivoa apstrakcije (chunking). Fokus primene ovih alata je u pregovaranju, prodaji, motivaciji zaposlenih i javnom nastupu.

Modul 2 – SNAGA UTICAJNE KOMUNIKACIJE (28 i 29. oktobar 2017.)

Na ovom modulu ćete naučiti kako da jezički obrasci postanu vaš saveznik i kako da na najefikasniji način inspirišete sagovornike – naučićete kako da uspešno primenjujete Miltonove govorne obrasce i kako da postignete visok stepen saglasnosti sa poslovnim partnerima, saradnicima i klijentima. Pored Miltonovog modela na ovom modulu naučićete i komunikacioni model NLP-a i model promene nivoa apstrakcije (chunking). Fokus primene ovih alata je u pregovaranju, prodaji, motivaciji zaposlenih i javnom nastupu.

Modul 3 – GOVOR PRECIZNOSTI (11 i 12. novembar 2017.)

Na trećem modulu bavićemo se komunikacionim modelima koji dolaze iz rada Virdžinije Satir i Frica Perlsa. Naučićete kako da u svakoj situaciji postavite najpreciznije pitanje i kako da dovedete u pitanje sopstvena uverenja koja vam stoje na putu ostvarivanja ciljeva. Komunikacijski model NLP-a i metamodel postaće vaši saveznici i pomoći će vam da razumete dubinsku strukturu komunikacije. Pored metamodela, na ovom modulu obrađujemo i reframing.

Modul 3 – GOVOR PRECIZNOSTI (11 i 12. novembar 2017.)

Na trećem modulu bavićemo se komunikacionim modelima koji dolaze iz rada Virdžinije Satir i Frica Perlsa. Naučićete kako da u svakoj situaciji postavite najpreciznije pitanje i kako da dovedete u pitanje sopstvena uverenja koja vam stoje na putu ostvarivanja ciljeva. Komunikacijski model NLP-a i metamodel postaće vaši saveznici i pomoći će vam da razumete dubinsku strukturu komunikacije. Pored metamodela, na ovom modulu obrađujemo i reframing.

Modul 4 – POKRENITE PROMENU (25 i 26. novembar 2017.) – Beograd

Promena je osnova rasta i razvoja i zato je centralni deo našeg treninga posvećen promenama. Na ovom modulu naučićete osnovne NLP tehnike koje možete koristiti prilikom rada na promenama ponašanja. Kroz ojačavanje unutrašnje reprezentacije željenog ishoda budućeg događaja, radićete na aktiviranju sopstvenih resursa i izgradnji željenog stanja. Pored tehnika za pokretanje promene na ovom modulu obradićete i osnovne metaprograme. Analiziraćemo na koji način možemo da prilagodimo stil prezentacije, rukovođenja ili prodaje u zavisnosti od toga ko je pred nama i kako da motivišemo saradnike čija je „čaša do pola puna”, a kako one koji čašu vide „do pola praznom”.

Modul 4 – POKRENITE PROMENU (25 i 26. novembar 2017.) – Beograd

Promena je osnova rasta i razvoja i zato je centralni deo našeg treninga posvećen promenama. Na ovom modulu naučićete osnovne NLP tehnike koje možete koristiti prilikom rada na promenama ponašanja. Kroz ojačavanje unutrašnje reprezentacije željenog ishoda budućeg događaja, radićete na aktiviranju sopstvenih resursa i izgradnji željenog stanja. Pored tehnika za pokretanje promene na ovom modulu obradićete i osnovne metaprograme. Analiziraćemo na koji način možemo da prilagodimo stil prezentacije, rukovođenja ili prodaje u zavisnosti od toga ko je pred nama i kako da motivišemo saradnike čija je „čaša do pola puna”, a kako one koji čašu vide „do pola praznom”.

Modul 5 – ZADRŽITE PROMENU (16 i 17. decembar 2017.)

Jedan od najvećih izazova prilikom rada na promenama je i održavanje željene promene u dužem vremenskom periodu. Peti modul je posvećen radu sa submodalitetima i sidrima, delovima NLP-a koji su ključni u generisanju dugoročne promene. Na ovom modulu ćete naučiti kako da u svakoj situaciji generišite i zadržite jako resursno stanje. Kako da pojačate emocionalni odnos prema situacijama koje su za vas pozitivne i kako da ga smanjite kada je reč o negativnim situacijama.

Modul 5 – ZADRŽITE PROMENU (16 i 17. decembar 2017.)

Jedan od najvećih izazova prilikom rada na promenama je i održavanje željene promene u dužem vremenskom periodu. Peti modul je posvećen radu sa submodalitetima i sidrima, delovima NLP-a koji su ključni u generisanju dugoročne promene. Na ovom modulu ćete naučiti kako da u svakoj situaciji generišite i zadržite jako resursno stanje. Kako da pojačate emocionalni odnos prema situacijama koje su za vas pozitivne i kako da ga smanjite kada je reč o negativnim situacijama.

Modul 6 – PROGRAMIRANJE CILJEVA (13 i 14. januar 2018.)

Šesti modul treninga je posvećen radu na projektima, dugoročnim ciljevima. Na ovom modulu naučićete kako da svoj lični ili poslovni projekat razgradite na elemente koji će pojačati vašu motivaciju i koji će obuhvatiti i druge ljude koji su deo vašeg sistema. Kroz koncept rada na vremenskoj liniji i primenu modela neurologičkih nivoa, vaši projekti će dobiti dodatni sjaj, a iskustvo kreirano kroz korišćenje ovih modela podići će nivo vaše motivacije.

Modul 6 – PROGRAMIRANJE CILJEVA (13 i 14. januar 2018.)

Šesti modul treninga je posvećen radu na projektima, dugoročnim ciljevima. Na ovom modulu naučićete kako da svoj lični ili poslovni projekat razgradite na elemente koji će pojačati vašu motivaciju i koji će obuhvatiti i druge ljude koji su deo vašeg sistema. Kroz koncept rada na vremenskoj liniji i primenu modela neurologičkih nivoa, vaši projekti će dobiti dodatni sjaj, a iskustvo kreirano kroz korišćenje ovih modela podići će nivo vaše motivacije.

Modul 7 – KREIRANJE VIZIJE (3 i 4. februar 2018.)

Naši ciljevi, projekti i vizije po pravilu uključuju i druge ljude. Često je ključ našeg uspeha vezan za uspeh naših saradnika, klijenata ili prijatelja. Poslednji modul našeg treninga posvećen je primeni strategija kreativnosti u radu na projektima, radu sa metaforama i kreiranju lične vizije. Pored ovih tema na sedmom modulu ćemo uraditi i pregled celokupnog gradiva „NLP Practitioner” treninga i pripremićemo vas za sertifikaciju.

Modul 7 – KREIRANJE VIZIJE (3 i 4. februar 2018.)

Naši ciljevi, projekti i vizije po pravilu uključuju i druge ljude. Često je ključ našeg uspeha vezan za uspeh naših saradnika, klijenata ili prijatelja. Poslednji modul našeg treninga posvećen je primeni strategija kreativnosti u radu na projektima, radu sa metaforama i kreiranju lične vizije. Pored ovih tema na sedmom modulu ćemo uraditi i pregled celokupnog gradiva „NLP Practitioner” treninga i pripremićemo vas za sertifikaciju.

E-learning platforma

Tokom treninga podršku vam pruža naš tim trenera putem e-learning platforme koja sadrži video i audio materijal, zadatke za integraciju, forume za razmenu ideja i mišljenja i ostali koristan materijal.

Mentorske sesije

Svakom od polaznika su na raspolaganju treneri i u toku mentorske sesije polaznici dodatno rade na svojim ciljevima.

E-learning platforma

Tokom treninga podršku vam pruža naš tim trenera putem e-learning platforme koja sadrži video i audio materijal, zadatke za integraciju, forume za razmenu ideja i mišljenja i ostali koristan materijal.

Mentorske sesije

Svakom od polaznika su na raspolaganju treneri i u toku mentorske sesije polaznici dodatno rade na svojim ciljevima.

SERTIFIKATI

SERTIFIKATI

Kontaktirajte nas za sve informacije: office@brimmunication.com

 

Sve programe izvodimo u saradnji sa kompanijom NLP Centar.

NLP Practitioner

Kontaktirajte nas za sve informacije: office@brimmunication.com

 

Sve programe izvodimo u saradnji sa kompanijom NLP Centar.

NLP Practitioner