fbpx

Mindset je reč engleskog porekla koja je sve više našla primenu i u našem govoru i zapravo označava način na koji jedna osoba razmišlja.

“Mindset je skup uverenja koja oblikuju način na koji shvatamo svet i sebe. “

Utiče na to kako razmišljamo, kako se osećamo i ponašamo u nekoj situaciji.

Prema istraživanjima psihologa Carola Dweck-a, naša uverenja imaju ključnu ulogu u tome da li ćemo postići ciljeve koje želimo.

On je došao do zaključka da postoje dva načina odnosno dve ‘vrste’ razmišljanja (mindset-a): fiksirani (fixed) i razvojni (growth) mindset.

Ljudi sa urođenim fiksiranim mindset-om skloni su da veruju da su njihove sposobnosti urođene i da ih oni ne mogu menjati i razvijati tokom vremena i upravo zbog toga ostaju u svojoj zoni komfora.

S druge strane, ljudi sa razvojnim mindset-om imaju tendenciju da stalno idu bar jedan korak više, da postavljaju sebi nove ciljeve i veruju da uz trud i posvećenost mogu razviti svoje sposobnosti i usvojiti nove veštine.

Da predstavimo to kroz nekoliko primera:

A kako NLP [NeuroLingvističko Programiranje] gleda na naš Mindset?

Jedan od NLP principa glasi:

“Svi imamo sve resurse za promenu”.

I pod tim resursima smatraju se svi naši interni resursi – sve sposobnosti, veštine i znanja koja su nam potrebna za promenu.

Odnosno NLP zastupa stav da svako od nas u sebi ima razvojni mindset, samo je potrebno da želi da ga iskoristi.

Čak i one sposobnosti koje nam nisu prirodno urođene, moguće je razvijati samo je potrebno da to zaista želimo i naravno da radimo na tome.

Baš sve? Da, baš sve.

Na primer: Osoba sa fiksiranim mindsetom reći će “Ja nisam dobar prodavac, nemam urođene veštine potrebne za uspeh u prodaji.”

Osoba sa razvojnim mindsetom ima uverenje da je prodaja veština kao i sve ostale, i da je moguće naučiti i usavršiti veštine koje su potrebne za uspeh u prodaji.

Postavlja se pitanje – kako usvojiti razvojni NLP mindset?

 

#1 Istražujte i pravite nova iskustva

Obično svi mi imamo neke naše rutine i načine na koje smo navikli da radimo određene stvari – od rutine prilikom kuvanja, načina na koji učimo, organizujemo vreme i sl.

Izađite ponekad iz svoje zone komfora, uradite neke stvari na malo drugačiji način od onog na koji ste do sad navikli, istražujte, napravite neko novo iskustvo i vidite kakav rezultat vam to donosi. Otvorenost ka novim iskustvima je najbolji način za učenje i otkrivanje novih mogućnosti.

 

#2 Izazovite svoja uverenja

Naša uverenja su naše istine po kojim živimo i koja vrlo retko preispitujemo. Jedan od NLP principa glasi “Mapa nije teritorija”. I to zapravo znači da svako od nas ima svoju sliku realnosti, posmatrano kroz svoje vrednosti, uverenja, stavove…

Preispitajte s vremena na vreme svoja uverenja, pogotovo ona za koja smatrate da vam nisu korisna i koja vas samo vraćaju korak unazad.

NLP pruža sjajne alate za rad sa uverenjima, a jedan od tih alata su pitanja iz Meta modela koja prolazimo na NLP Practitioner treningu.

 

#3 Obratite pažnju na svoje misli i jezičke konstrukcije

Kada postavljate ciljeve, izbegavajte upotrebu negacija. Cilj treba da bude pozitivno definisan.

Na primer:

Umesto da postavite cilj koji glasi “Ne želim da budem loš u prodaji.”

Definišite ga na sledeći način: “Želim da unapredim svoje prodajne veštine i budem sjajan prodavac.”

Takođe, izbegavajte reči pokušaću, probaću…

Kada kažete pokušaću, vaš mozak stalno iznova pokušava. Umesto pokušaću, recite uradiću, postići ću i sl.

Postavljanjem ciljeva i komunikacionim modelom bavimo se već na prvom i drugom modulu NLP Practitioner treninga.

U toku su prijave za novu generaciju NLP Practitioner-a koji startuje 09. aprila 2022. godine.

Odvažite se na promenu i rad na sebi – kreiranjem novih iskustava kreirate svoje buduće ja. 🙂

Prijavite se za naš newsletter

Svakog ponedeljka u vašem inboksu korisni saveti i informacije na različite teme ličnog i profesionalnog razvoja.