fbpx

Često se zapitamo: „Ko je naš saveznik za uspeh“? I odgovor tražimo u drugima. A odgovor je tako blizu 🙂

Kažu da uverenja pomeraju planine. Ruše zidove. Rade nemoguće. 

A isto tako, pokreću ratove. Stvaraju svađe.

Kako nastaju naša uverenja?

Uverenja su plod naših iskustava kao i iskustava drugih koja smo “pokupili” negde usput. Razne stvari iz našeg okruženja utiču na formiranje uverenja: osobe, pojave, filmovi, muzika, tekstovi, flora i fauna, knjige, telefoni, aplikacije … Lista je nepregledna. I menja se vremenom. 

Ono što jeste danas situacija da smo podložniji velikoj količini informacija i da ove informacije menjaju način kako gledamo na svet.

Obrazac do kojeg smo mi došli radom na ličnom razvoju jeste da:

  • naša ponašanja jesu rezultat naših stavova
  • naši stavovi se pokreću na osnovu uverenja koja imamo
  • uverenja su opet, plod koji nastaje iz vrednosti i iskustava koja pravimo.

Nekako, dosta stvari utiče jedne na drugu i menjaju nas. Iskustva se uvek provlače kao važna komponenta koja utiče na svaki deo.

Vrste uverenja

Za uverenja volimo da kažemo da su nam KORISNA ili NEKORISNA. Ili da su LIMITIRAJUĆA ili PODRŽAVAJUĆA. Svakako, nam ili pomažu ili odmažu u kreiranju novih iskustava.

Limitirajuća uverenja

Ljudi kažu da ne mogu da se promene. Mi kažemo da ne želimo da se menjamo. Duboko, stoji neko uverenje ili vrednost koji nas sabotiraju. Nekada ih zovemo i gremlinima, čudovištima, koja su tu i žele da nas ometaju. I opet, oni su naši. Mi smo ih stvorili i mi smo im “gazde” i samo mi ih možemo umiriti i obuzdati.

Podržavajuća uverenja

Nekada promena ide lako. Sve kao da klizi. Kao da se nalazimo u FLOW-u i da se naša iskustva potpuno poklapaju sa našim izazovima. Sve stane a mi se osećamo moćno i svemoguće. 

Često nismo ni svesni svojih uverenja. Ona su duboko zakopana, kao korenje i samo malim pipcima nas čačkaju i vuku u određenu stranu.

Šta onda možemo da uradimo?

Mnogo.

#1 Za početak DA OSVESTIMO SVOJA UVERENJA. Da ih izbacimo na površinu. Da shvatimo zašto sabotiramo sebe. Nekada, uverenja zvuče logično i opet nas sabotiraju. 

Primer: Svaki put kada trebam da krenem da vežbam, ja uzmem i pišem novo poglavlje svoje knjige. Na prvo čitanje ovo jeste pozitivna izjava. Ono što nosi korisnost ili nekorisnost jeste rezultat koji proizilazi iz ove izjave. Zato je važno osvestiti svoja uverenja. I naravno cilj tj. Kotekst u kome ih postavljamo.

#2 Dalje, da kreiramo nova uverenja tj. za početak, da uradimo JEDNU MALU STVAR kako bismo “instalirali” nova uverenja.

Uverenja žive kroz iskustva.

Iskustva pravimo ponašanjima.

Definišite novo uverenje i PONAŠANJE kako ćete živeti to novo uverenje.

Primer: Želimo više da vežbamo. Novo uverenje može da glasi: Kada se vratim sa posla, presvlačim se i krećem da vežbam. Ovakvom zapisu sada trebamo da dodelimo konkretnu strategiju i ponašanje kojim ćemo ga staviti u praksu. Strategija: Plan vežbanja koji stoji na vidnom mestu. Poanašanje: Čim presvlačenja.

#3 I na kraju da MERIMO I PROSLAVLJAMO sve uspehe. Proslava ne znači uvek finansijsku satisfakciju. Nekada je to mala pohvala samome sebi za prvi odrađeni korak. Time podstičemo dopamin jer osvestimo svoj uspeh. Malim koracima gradimo uspeh. 

Primer: Bodrite sami sebe svaki put kada završite trčanje/vežbanje.

Na vama je da vežbate. Da testirate. Da kreirate iskustva.

Jedino tako jačamo i rastemo. 

Šta je 1 (SLOVIMA – JEDNA) stvar koju ćete uraditi danas? 

 

Prijavite se za naš newsletter

Svakog ponedeljka u vašem inboksu korisni saveti i informacije na različite teme ličnog i profesionalnog razvoja.