fbpx

Kao lider, jedna od uloga koje morate da imate jeste uloga ‘navijačice’ (eng. cheerleader). To ne znači doslovno da morate da skakućete okolo, već podrazumeva da konstantno motivišete svoje zaposlene.

Motivacija zaposlenih je veoma važna jer igra presudnu ulogu u efikasnom vođenju organizacije. Ovo su neki od razloga zašto je tako:

#1 Rast produktivnosti

Zaposleni su mnogo produktivniji ako su upoznati sa vizijom kompanije i uključeni u istu. Kada su članovi vašeg tima motivisani i zadovoljni, oni imaju više volje i želje da završe svoje zadatke.

Iz kompanije Fast ističu povećanje produktivnosti za 12 procenata kod onih zaposlenih koji su zadovoljni svojim radom. Oni koji su nezadovoljni skloni su smanjenju produktivnosti od 10 posto.

#2 Povećanje angažovanosti

Angažovanje u ovom kontekstu znači nivo posvećenosti člana prema timu ili organizaciji. Obezbeđivanje toga da su oni uključeni u procese donošenja odluka važan je korak ka većem angažovanju.

„Zaposleni koje menadžeri uključuju u postavljanje ciljeva su 3 puta više angažovani od ostalih zaposlenih“ – prema nalazima studije globalne analitičke kompanije Gallup.

Naravno, nije dovoljno samo da držite svoj tim u toku sa onim što se događa. Važno je osigurati da imaju platformu za izražavanje svojih mišljenja i ideja u vezi sa pitanjima koja direktno utiču na njih i njihov rad.

Maryville University naglašava da je povezivanje s ‘ljudskom stranom organizacije’ od vitalnog značaja za pokretanje promene kada je liderska uloga u pitanju. Osiguravajući da su zaposleni saslušani i vidljivi u kompaniji, preduzimate konkretne korake prema stvaranju organizacije koja daje vrednost svakoj komponenti – od članova tima, pa sve do menadžera projekata i rukovodilaca. To će pomoći zaposlenima da razumeju konkretne uloge koje imaju u postizanju ciljeva i opšte vizije tima. Ukoliko se budu osećali kao da su cenjeni, to će dodatno pojačati njihovu posvećenost pri ostvarenju te vizije.

#3 Smanjivanje fluktuacije

Treći razlog za rad na motivaciji članova tima jeste održavanje ili povećanje stabilnosti radne snage. Zaposleni koji nisu zadovoljni svojim trenutnim poslom verovatno će otići, a istraživanje pokazuje da su visoke stope fluktuacije veoma skupe za organizaciju.

U prikazu troškova fluktuacije zaposlenih od strane The Balance, glavni troškovi su: zapošljavanje, obuka i oportunitetni troškovi. Uglavnom, to predstavlja prilično skup proces koji može naštetiti prihodu i profitabilnosti kompanije. Povrh svega, to može poremetiti moral na radnom mestu onih zaposlenih koji moraju da rade još više kako bi nadomestili nedostatak radnika. A upravo to što neki zaposleni preuzimaju zadatke i odgovornosti drugih, utiče na kvalitet proizvoda ili usluga koje nudi kompanija. Ovo formira začarani krug koji može ozbiljno uticati na organizaciju ili čak prouzrokovati da u potpunosti propadne.

Nameće se zaključak da motivacija članova tima povećava produktivnost, angažovanost i stabilnost radne snage – faktore koji su ključni za uspeh i održivost organizacije. Management 3.0 se bavi upravo ovim temama kroz unapređivanje komunikacije.

Napomena: Ovaj tekst je preuzet sa zvaničnog sajta Management 3.0.

Prijavite se za naš newsletter

Svakog ponedeljka u vašem inboksu korisni saveti i informacije na različite teme ličnog i profesionalnog razvoja.